công an xã bán chuyên trách
Cấp thiết thông qua Luật Lực lượng trị an cơ sở 
2020-07-22 16:41:30
Cũng như “một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, 3 nhánh lực lượng quần chúng lần lượt với các tên gọi bảo vệ dân phố, dân phòng...
Đọc nhiều