Công an TP Phủ Lý
Nhân lên những việc làm tốt vì nhân dân phục vụ
2020-08-30 10:43:48
Đằng sau mỗi chuyên án, vụ án được khám phá thành công, sau mỗi việc làm thiết thực với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ được hoàn thành, các cán...
Đọc nhiều