Công an tỉnh Long An
Chân dung ông Lê Tùng Vân – người ở Tịnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố tội loạn luân
2022-01-05 14:30:22
Qua quá trình điều tra, công an đã xác định AND của ông Lê Tùng Vân trùng khớp với nhiều thanh niên và trẻ em sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (Tịnh thất Bồng Lai). Trong...
Đọc nhiều