Công an phòng chống dịch biên giới
Khi “cửa khẩu” chống dịch quan trọng nằm ở mỗi người dân
Ái Hà - 2021-02-19 09:24:30
Một nhóm người lạ nói tiếng “ní hầu”, “xía xia” xuất hiện trên địa bàn, những chiếc camera “cơm” – người dân liền phát hiện và trình báo cơ quan...
Đọc nhiều