công an nhân dân vũ trang
Cảnh sát cơ động – Những chặng đường xây dựng và phát triển
2021-04-13 07:35:33
Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, Cảnh sát cơ động công an các địa phương đã bố trí theo các vùng chiến lược, các địa bàn một cách khoa học, tạo nên...
Đọc nhiều