công an gần dân
Chính quy hóa Công an xã – xu thế tất yếu trong xây dựng nhà nước pháp quyền
Nguyễn Trần - 2020-12-15 14:04:32
Sự thay đổi lãnh đạo công an các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… thực sự đã tạo nên “những địa chấn” lớn. Đánh thẳng đánh mạnh...
Đọc nhiều