công an chính quy về xã
Chính quy hóa Công an xã – xu thế tất yếu trong xây dựng nhà nước pháp quyền
Nguyễn Trần - 2020-12-15 14:04:32
Sự thay đổi lãnh đạo công an các tỉnh Đồng Nai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… thực sự đã tạo nên “những địa chấn” lớn. Đánh thẳng...
Dân hưởng lợi từ chính sách không tốn 1 đồng thuế của Bộ Công an
Thế Khoa - 2020-07-13 08:03:10
Với chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đề án Bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với lộ...
Đọc nhiều