Công an biến chất
Lê Chí Thành và sự lặp lại của điệp khúc xuyên tạc
Bảo An - 2021-11-01 21:35:59
Gần đây, cái tên Lê Chí Thành lại được các “con buôn dân chủ” tiến hành “khóc mướn”. Vẫn bằng những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ, các đối tượng...
Đọc nhiều