con đường đi lên CNXH của Việt Nam
Đừng vì nhận định cá nhân mà phủ định con đường phát triển của dân tộc
Bảo An - 2021-11-21 16:10:36
Gần đây, Đài Á châu tự do – RFA tung ra bài viết “Sách ông Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội?” với nhiều nội dung sai trái....
Đọc nhiều