con cựu lãnh đạo
Quảng Ngãi: Con 4 cựu lãnh “nhùng nhằng” hoàn tiền đào tạo
2021-04-27 15:05:07
Du học theo đề án thu hút nhân tài nhưng không trở về phục vụ cho địa phương, con của 4 người nguyên là lãnh đạo ở Quảng Ngãi “nhùng nhằng” việc hoàn...
Đọc nhiều