cơn bão số 5
760.000 người có thể phải sơ tán vì bão Conson
2021-09-09 09:58:21
Trong tình huống bão Conson đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh và gây mưa lũ lớn, các địa phương dự kiến sơ tán hơn 760.000 người để đảm bảo an...
Đọc nhiều