Cố vấn Nhà Trắng
Cố vấn Nhà Trắng: Trump nên được đề cử Nobel Hòa bình
2020-08-14 10:08:28
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ nói Trump nên được đề cử Nobel Hòa bình vì thành quả ở Trung Đông, gồm thỏa thuận hòa bình Israel – UAE. “Khi nhìn lại những gì...
Đọc nhiều