cố Tổng thống Iraq
Vị cố Tổng thống Iraq đã có công lớn với Việt Nam như thế nào?
2020-12-29 11:01:25
“Nếu cố Tổng thống Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại… có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối...
Đọc nhiều