cố tổng bí thư lê khả phiêu
Đoàn viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu không mang vòng hoa
Hồng Anh - 2020-08-13 18:03:59
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đoàn viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa. Ngày 12/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa,...
Ai “bán” thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Vịnh Bắc Bộ?
Hạnh Văn - 2020-08-12 14:25:55
Ngày 7/8 vừa qua, giữa những biến động lớn cả trong và ngoài nước, Việt Nam lại chứng kiến sự ra đi của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Những tưởng dành...
Đọc nhiều