Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt
Tôi muốn trả lời các nhà báo
2021-06-20 09:48:07
Đó là lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở hành lang hội trường Ba Đình. Cứ đến ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về các vị...
Đọc nhiều