cơ sở y tế
TP.HCM tiếp tục giám sát người ra vào các cơ sở y tế
2020-05-18 07:08:49
Sở Y tế TP.HCM đề nghị tất cả bệnh viện (BV) trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 với tinh thần quyết liệt, tự giác từ...
Đọc nhiều