Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu
Xử lý nghiêm vụ cán bộ đánh học viên ở cơ sở cai nghiện ma túy
2021-03-20 17:22:44
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vụ cán bộ đánh học viên ở cơ sở cai nghiện ma...
Đọc nhiều