Cơ sở sản xuất
Tỉ lệ lây nhiễm của F0 trong công xưởng nguy hiểm đến mức nào?
2021-12-13 12:16:51
Khi sản xuất trở lại đã ghi nhận F0 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong khu công nghiệp. Số F1 tại đơn vị sau đó trở thành người nhiễm COVID-19 chiếm tỉ...
Đọc nhiều