cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật
Trung tâm dạy nghề khuyết tật tiền tỷ bỏ hoang
2021-01-13 14:46:03
Được đầu tư cả chục tỷ đồng vậy mà trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật bỗng trở lên hoang phế. Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật được đầu...
Đọc nhiều