Cơ sở cách ly
Hà Nội giảm 100% giá nước cho người bị ảnh hưởng COVID-19, cơ sở cách ly
2020-09-17 14:34:20
Thành phố Hà Nội hỗ trợ giảm 100% giá nước cho các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân và người nghi nhiễm COVID-19, các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo,...
Đọc nhiều