cơ quan nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước
2013-08-09 18:43:25
Việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời và đúng thẩm quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của...
Đọc nhiều