Cơ quan Anh ninh Quốc gia
(CĐ 18) Kỳ 2̀8– LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Từ cửa sổ toalet ở Varsava
2015-09-07 01:00:39
Thất bại với “Dự án Jennifer” không hề làm nguội đi sự hăng hái của CIA, cuộc săn tìm mật mã của Liên Xô vẫn tiếp tục. Tuy vậy, lần này địa điểm tiến...
(CĐ 18) Kỳ 2̀7 – LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Dự án Jennifer
2015-09-05 01:00:03
“Tháng 3 năm 1968, tại Thái Bình Dương đã có một tàu ngầm Liên Xô bị đắm. CIA đang sử dụng một tàu quét lôi rời Honolulu ngày 17 tháng 10 để tìm kiếm tàu...
(CĐ 18) Kỳ 2̀6 – LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Montevideo
2015-09-04 05:00:24
Một trong những trách nhiệm chính của CIA kể từ khi NSA được thành lập là hỗ trợ cơ quan này khám phá các loại mật mã nước ngoài. Đại Bại (Kỳ 7) Cơ quan...
Đọc nhiều