cố nghệ sĩ Chí Tài
Người Trung Quốc là kém văn minh à?
2020-12-17 16:06:47
Câu nói điển hình của một số bộ phận người Việt Nam khi thể hiện thái độ chê bai người Trung Quốc, đó là “Bọn Trung Quốc giầu sổi thôi, chứ kém văn...
Đọc nhiều