cơ hội chữa bệnh
Đột phá: Phổi người tổn thương được chữa lành sau 24 giờ nối vào cơ thể lợn
2020-07-15 11:35:32
Nếu một lá phổi người có thể được gắn vào hệ tuần hoàn của lợn để hồi phục, điều đó cũng có thể được áp dụng sang cho các cơ quan nội tạng khác...
Đọc nhiều