cờ đỏ
Đội sao đỏ trong trường có cần thiết?
2020-05-25 10:05:10
Là giáo viên từng được nhà trường phân công trực ban cùng sao đỏ chấm điểm thi đua nhiều năm tôi xin có ý kiến sau về đội sao đỏ (cờ đỏ). Đội sao đỏ...
Đọc nhiều