cơ chế
Tham nhũng, lãng phí, cơ chế trách nhiệm trong bộ máy chính quyền
2012-06-10 10:03:07
Tham nhũng, lãng phí, cơ chế trách nhiệm trong bộ máy chính quyền… là những vấn đề được các ĐBQH đề cập nhiều khi thảo luận tại nghị trường hôm qua 7.6...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát các tập đoàn
2011-12-10 05:55:52
Tại hội nghị sơ kết mô hình tập đoàn diễn ra hôm 9/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng vẫn còn thiếu nhiều quy định để quản lý hoạt động của các...
Đọc nhiều