cơ chế MEDEVAC
Niềm tin từ 01 ca Covid-19 đặc biệt
2021-06-19 08:33:40
Ngày 15/6, nhân viên Liên hợp quốc được xuất viện và rời Việt Nam để trở lại tiếp tục công tác. Bệnh nhân công tác tại một nước ở trong khu vực, được...
Đọc nhiều