cơ cấu nhân sự
Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự Tuyên Quang, Yên Bái
2015-03-05 19:51:14
Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Duy Cường là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông Chẩu Văn Lâm là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Hôm nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa...
Trao quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Bắc Giang
2015-02-28 16:09:28
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh...
Tiếp tục “thay máu” bộ máy lãnh đạo Agribank
2014-10-06 12:44:07
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương và ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng...
Thời ngân hàng thay tướng, giảm quân
2013-08-24 10:15:13
Sức ép từ các cổ đông nhằm tái cơ cấu, tìm kiếm lợi nhuận trong bối cảnh kinh doanh thời khó khăn đã buộc nhiều ngân hàng thay đổi lãnh đạo và sa thải nhân...
Đọc nhiều