chuyên viên UBTP Hà Nội
Về câu chuyện một phóng viên bố đời
2021-01-30 17:25:40
Sáng dậy, cầm điện thoại mà đọc bài báo này mà run hết cả tay. “Chuyên viên UBND TP.Hà Nội cản trở phóng viên tác nghiệp phòng chống Covid-19”. Run không phải...
Đọc nhiều