chuyện tử tế
Ông Đoàn Ngọc Hải nói sao khi ‘chi ngay và luôn 3 tỉ đồng, cứu người như dập lửa’
2021-03-06 13:11:16
Ông Đoàn Ngọc Hải đã quyết định hủy ‘di chúc 3 tỉ đồng gửi ngân hàng lấy lãi mua sữa’ để ‘chi ngay và luôn 3 tỉ đồng vì cứu người như dập lửa…’ Ông...
Đọc nhiều