chuyển tội danh
Tại sao 19/29 bị cáo Đồng Tâm được chuyển tội danh?
2020-09-10 17:57:25
Trong phiên tòa xét xử sáng 9/9, một chi tiết gây bất ngờ đó là trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát (VKS đã đề nghị Hội...
Tại sao 19/29 bị cáo Đồng Tâm được chuyển tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ?
2020-04-10 17:12:41
Trong phiên tòa xét xử sáng 9/9, một chi tiết gây bất ngờ đó là trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát (VKS đã đề nghị Hội...
Đọc nhiều