chuyển tiền nhằm
Ông shipper Sài Gòn trả lại 400 triệu đồng cho khách chuyển nhầm
2021-04-08 11:45:35
Thấy 400 triệu đồng hiện trong điện thoại, ông Trịnh Hữu Thái run bắn vì lần đầu thấy số tiền lớn như vậy nên vội vàng đi tìm ngân hàng để chuyển trả...
Cố tình chuyển khoản nhầm để chiếm đoạt tài sản
2020-08-26 14:28:42
Bỗng dưng tài khoản nhận được số tiền chuyển nhầm, tâm lý của nhiều người là sẽ chuyển trả lại. Nhưng gần đây một số đối tượng lợi dụng việc...
Đọc nhiều