Chuyến thăm và làm việc Thụy Sỹ
Vị thế Việt Nam được khẳng định tại “đại bản doanh” Geneva
Đặng Trường - 2021-12-02 22:24:12
Khi các quốc gia đã bắt đầu mở cửa trở lại, khi Việt Nam đang thực hiện chiến lược thích nghi, sống chung an toàn với dịch thì đây cũng là lúc Việt Nam tranh...
Đọc nhiều