chuyển nhượng lan đột biến
“99% vụ chuyển nhượng lan đột biến là giả”
2021-03-21 14:46:48
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Nam khẳng định 99% vụ chuyển nhượng lan Bảo Duy 5 cánh có giá gần 19 tỷ đồng là giả. Cục Thuế Hà Nam đang chỉ đạo Chi Cục Thuế...
Đọc nhiều