Chuyển nhượng bất động sản
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản
2022-01-15 16:16:43
Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng phối hợp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Bộ trưởng...
Đọc nhiều