chuyên gia Singapore đánh giá về Quốc hội Việt Nam
Chuyên gia Singapore khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội khóa mới với sự phát triển của Việt Nam
2021-05-24 13:44:04
Chuyên gia Viện ISEAS-YusofIshak, Lye Liang Fook, nhấn mạnh Quốc hội khóa tới sẽ dẫn dắt Việt Nam trong giai đoạn phát triển quan trọng tiếp theo của mình. Trao đổi...
Đọc nhiều