chuyên gia Nga
Chuyên gia Nga: Thành công của Việt Nam có thể coi là ‘hiện tượng’ của năm 2020
2020-12-31 22:08:41
Giáo sư Vladimir Mazyrin, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định thành công của Việt Nam...
Đọc nhiều