chuyên gia Indonesia
Học giả Indonesia: Quốc hội Việt Nam thể hiện khát vọng của dân tộc
2021-05-24 14:14:54
Quốc hội Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi kinh tế-xã hội, là “xương sống trong tiến trình cải cách kinh tế và chính trị” và “thực...
Đọc nhiều