chuyển đổi số quốc gia
Thủ tướng kích hoạt 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng cho toàn dân
Tùng Lâm - 2021-02-25 18:09:07
Việc khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện...
Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của năm 2020
2020-12-30 19:47:51
Năm 2020 đang khép lại với nhiều cảm xúc đan xen, nhiều sự biến động trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, và để cung cấp cho độc giả một cái nhìn...
Đọc nhiều