chuyển đổi đất rừng
Lộ hàng loạt tỉnh miền Trung xin chuyển đất rừng tự nhiên sang dự án
2020-11-19 21:15:16
Nhiều tỉnh miền Trung xin chuyển đất rừng tự nhiên sang dự án, Bộ NN&PTNT khuyến cáo ảnh hưởng phòng chống thiên tai. Mập mờ thông tin xin chuyển đổi đất...
Đọc nhiều