chuyển dịch sản xuất
Đón dòng vốn từ các tập đoàn toàn cầu
2020-09-25 06:28:49
Việt Nam gần đây nổi lên như một trong những điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư lớn. Không còn là kế hoạch, hứa hẹn, dòng vốn của các “đại gia”...
Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam
2020-09-08 06:32:55
Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng, phù hợp với các chiến lược tái cấu trúc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và...
‘Nhiều tập đoàn công nghệ tỷ USD đã tìm đến Việt Nam’
2020-09-04 15:57:15
Cục trưởng Đầu tư nước ngoài cho biết Tổ công tác đặc biệt về thu hút FDI đã làm việc với nhiều tập đoàn lớn nhưng “chưa thể công bố”. Thông...
DealStreetAsia: Việt Nam trở thành át chủ bài của giới đầu tư toàn cầu
Bảo Trâm - 2020-07-29 12:28:11
Ngày 29/7, trang DealStreetAsia đã dựa trên cuộc khảo sát với 50 quỹ được tiến hành trong 3 tuần đầu tháng 7, từ đó DealStreetAsia nhận thấy Việt Nam là thị trường...
Đọc nhiều