chuyển dịch sản xuất
DealStreetAsia: Việt Nam trở thành át chủ bài của giới đầu tư toàn cầu
Bảo Trâm - 2020-07-29 12:28:11
Ngày 29/7, trang DealStreetAsia đã dựa trên cuộc khảo sát với 50 quỹ được tiến hành trong 3 tuần đầu tháng 7, từ đó DealStreetAsia nhận thấy Việt Nam là thị trường...
Đọc nhiều