chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội
Không xử lý được trách nhiệm vụ đưa người trốn đi Hàn Quốc bằng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội
2021-04-24 21:08:49
Các cơ quan tố tụng cho rằng việc để nhiều người “đội lốt” doanh nhân tháp tùng Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc rồi bỏ trốn, có một số sơ hở từ...
Đọc nhiều