Chuyến bay chuyên cơ
Chính phủ quy định những chức danh nào được đi chuyên cơ, chuyên khoang riêng?
2021-11-02 19:49:11
Chiều 2/11, tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Theo đó, Tổng bí...
Đọc nhiều