chương trình quốc gia
Đề nghị làm rõ việc hỗ trợ smartphone cho 550.000 hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn
2021-07-23 15:31:41
Uỷ ban Xã hội của Quốc hội kiến nghị làm rõ việc 550.000 hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn lại được hỗ trợ điện thoại thông minh (smartphone), nhất là khi...
Đọc nhiều