Chứng nhận tiêm vaccine
Thế giới thiết lập cuộc sống “bình thường mới” bằng thẻ xanh Covid-19
Bảo Trâm - 2021-09-10 11:00:58
Trang Guardian, Euro News đã có bài viết nói về việc ngày càng nhiều nước trên thế giới có xu hướng sống chung với Covid-19 bằng cách này hoặc cách khác và thẻ...
Vì sao nhiều người chưa có chứng nhận tiêm trên ứng dụng
2021-09-08 17:07:07
Nhiều người chưa có chứng nhận tiêm trên Sổ sức khỏe điện tử do dữ liệu vẫn đang trong quá trình nhập, dự kiến sẽ xong trước ngày 20/9. Trên thực tế,...
Đọc nhiều