chứng nhận Covid-19
Nhiều người bỗng dưng mất chứng nhận ‘đã tiêm 2 mũi vắc xin’
2021-09-11 18:11:01
Rất nhiều người dân TP.HCM nhận được thông báo ‘Đã tiêm 2 mũi vắc xin’ trên Sổ sức khỏe điện tử, nhưng đến sáng 11-9 truy cập lại thì thấy ‘Chưa tiêm...
Đọc nhiều