chủng covid-19
Biển chủng Covid-19 ở Tân Sân Nhất lần đầu xuất hiện ở Việt Nam
Trần Anh - 2021-02-12 17:16:56
Kết quả giải trình tự gene mẫu dịch mũi họng “bệnh nhân 1979” và hai bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy thuộc chủng A.23.1 ở Rwanda,...
Đọc nhiều