chứng chỉ hành nghề
Nóng: Tìm thấy “chứng chỉ hành nghề” của ông Võ Hoàng Yên
2021-03-11 22:41:58
Ngày 11-3, Cục Quản lý y – dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề...
Đọc nhiều