chuc danh lanh dao
Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy nhà nước tại kỳ họp cuối cùng
2021-02-23 12:51:36
Giống như nhiệm kỳ trước, sau Đại hội Đảng toàn quốc, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ kiện toàn các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước. Đây...
Đọc nhiều