chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19
Nếu có F0 là người chưa tiêm vaccine, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm
2021-12-18 21:13:19
Theo một thông báo mới đây, từ sau ngày 5/1/2022, nếu có trường hợp mắc COVID-19 là người chưa tiêm vaccine thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước...
Đọc nhiều